04.06.2020. Четвртак
Актуелности
Дистрибуција дозвола за рекреативни риболов у 2017. години

Јавно предузеће "Палић-Лудаш", корисник Рибарских подручја "Палић-Киреш-Лудаш" и "Бачка" (део), је почело дистрибуцију дозволе за рекреативни риболов у 2017. години.

Висина накнаде за добијање дозволе за рекреативни риболов на водама Рибарских подручја „Палић-Киреш-Лудаш“ (на заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“) и "Бачка" део у 2017.  години утврђује се на основу Правилника о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 96/2016 од 02.12.2016.):

     Д2 - годишња дозвола 6.000 динара,

     Д3 - годишња дозвола (за лица старија од 65 година, жене и лица са телесним оштећењем од 60-80%) 3.000 динара,

     Д4 - годишња дозвола (за лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица млађа од 18 година 600 динара,

     Д5 - годишња дозвола за рекреативни риболов на Рибарском подручју "Палић-Киреш-Лудаш" 5.000,00 динара,

     Д6 - дневна дозвола 1.000,00  динара,

     Д7 - вишедневна дозвола 2.000,00  динара.

     Дозволе се могу набавити у просторијама ЈП „Палић-Лудаш“ (Кањишки пут 17/а, Палић), код рибочувара запослених у ЈП „Палић-Лудаш“.

    НАПОМЕНА: На основу члана 45. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014) обавештавамо Вас да:
     - сваки риболовац је дужан да води евиденцију о улову на јединственом обрасцу (Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболоваца и начину вођења евиденције о улову рибе, „Сл. гласник РС“, број 34/2015) коју издаје корисник рибарског подручја (ЈП "Палић-Лудаш"),
     - евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године,
     - корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину,
     - подаци из евиденције улова риболоваца саставни су део годишњег извештаја корисника.


    КОНТАКТ:

    Телефон: 024/753-121 (радним данима 8-14х)
    Е-маил: риболов@палиц-лудас.рс