04.06.2020. Четвртак
Актуелности
Апсолутно бројање јединки врсте шафрањика (Булбоцодиум версицолор) у заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“

Током прошле недеље је на шумостепским стаништима Предела изузетних одлика „Суботичка пешчара“, успешно реализовано апсолутно пребројавање јединки врсте шафрањика (Булбоцодиум версицолор).

56_7.jpg

Ова активност је само део једног ширег пројекта праћења стања – мониторинга – таксона, који управљач реализује од 2003. године са надлежним Заводом за заштиту природе, а са апсолутним бројањем се започело 2015. године.

Шафрањика је једна од најугроженијих биљака у Србији, на рубу трајног ишчезавања. Главни чинилац угрожености је директно уништавање (преоравање) станишта, које се и десило на великом делу Суботичке пешчаре, давне 2002. године.

Тадашњи покушај проширења обрадивих површина је проузроковао фрагментацију исконских станишта ове врсте и довео је на руб опстанка.

Пребројавање је рађено укупно пет дана, резултати се обрађују – коначну слику о стању овог таксона ћемо имати за пет година. Велику захвалност на помоћи на терену у бројању јединки, дугујемо покрајинској инспекторки за заштиту животне средине – Злати Павловић, бројним члановима Планинарског клуба „Спартак“ из Суботице – посебно Зорану Вукманову, члановима Удружења љубитеља природе „Рипариа“, члановима „Баја Ифјúсáги Термéсзетвéделми Егyесüлет“ из Мађарске, представницима Националног парка „Кишкуншаг“ из Мађарске и нашој бившој колегиници Весни Видер, која је од самог почетка учествовала у овом пројекту.

Информације о врсти:

56_6.jpg

Фото: Микес Бенце

Шафрањика је вишегодишња зељаста биљка, висока 8-15 цм. Има кртоласту луковицу са кожастом туником и два до три листа, који су линеарно ланцетасти, голи и јављају се у пролеће за време цветања (фебруар – март). Цветови су ружичасти или љубичасти, ретко бели.

Веома личи на сродног мразовца, који је заступљен на истом станишту, али цвета у јесен.

Низијска форма шафрањике је ендемит Панонске низије.

Малобројне популације шафрањике налазе се једино у Суботичко-Хоргошкој пешчари – на мање типичном – пешчарском станишту (на смеђем алувијалном и жутом еолском песку) као и на тресетно-хумусном земљишту између пешчаних дина. Преостали фрагменти наше популације су у категорији И и ИИ степена заштите у оквиру Предела изузетних одлика „Суботичка пешчара“.

Врста је заштићена Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива - Прилог И - строго заштићене врсте (Службени гласник Републике Србије, бр. 05/10).

Угроженост и основни узроци угрожености:

    еутрофизација и убрзана сукцесија екосистема
    неадекватно управљање стаништем – узоравање – које доводи до фрагментације станишта
    дивље и домаће животиње – неконтролисана испаша
    уништавање и директно вађење и одношење јединки

56_1.jpg

Зашто је значајно пребројавање:

Апсолутно бројање јединки је значајно због праћења стања – како  станишта, тако и саме врсте. Установљавањем тренда популације, видећемо колико брзо напредује ревитализација шумостепских станишта и да ли су и колико активности на мерама активне заштите природе, које управљач реализује од 2008. године, ефикасне.

56_2.jpg