04.06.2020. Четвртак
Актуелности
Процветао гороцвет

Ових дана, уколико прошетате нашим заштићеним подручјима, можете да уочите прелепе жуте цветове гороцвета (Адонис верналис). У питању је значајна врста степских предела источне Европе и југоисточно – европских медитеранских степа, 10 – 40 цм висока. Цвета од марта до маја. Расте на песку, по сушним ливадама, по ободима ксерофилних шума и представља ксеротермни реликт (врсту одређене области која је остатак из доба када су у њој владали другачији услови живота – суво и топло). На листи је биљака заштићених као природне реткости у Србији и штити се кроз Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог И Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива.

58_1.jpg

Оваквим степским стаништима, на којима и гороцвет живи,  управља се кроз спровођење мера активне заштите природе – кроз крчење подраста, кошење, јер би у супротном дошло до сукцесије екосистема – обрастања жбунастим и дрвенастим врстама. У будућности се на овим стаништима планира прелаз на традиционално пашарење.

58_2.jpg

Фото: Микес Бенце