04.06.2020. Четвртак
Актуелности
Проглашење нових рибарских подручја

ЈП „Палић-Лудаш“ обавештава све заинтересоване стране да у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, члан 3. став 3. („Службени гласник РС“, бр. 128/2014), Одлуком заштићеног подручја Парк природе „Палић” („Службени лист Града Суботице”, бр. 15/13 и 17/13-исправка), Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“ („Службени гласник РС“, бр. 30/2006), мишљењем Покрајинског завода за заштиту природе (број решења 03-2157/2 од 26.10.2016.) и одобрењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине (допис број 324-07-131/2017-17 од 19.05.2017. и допис број 324-07-130/2017-17 од 19.05.2017.), Надзорни одбор Управљача заштићених подручја на XXВ седници дана 06.10.2017. године донео је Одлуку о проглашењу рибарског подручја „Палић“ на заштићеном подручју Парк природе „Палић“ (број 806-XXВ-2/17 од 06.10.2017.) и Одлуку о проглашењу рибарског подручја „Лудаш“ на заштићеном подручју Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ (број 806-XXВ-1/17 од 06.10.2017.).

Границе рибарског подручја „Палић“:

    ИИ, ИИИ и ИВ сектор језера Палић
    Крваво језеро (Омладинско језеро)
    Канал Тиса-Палић - у границама ПП „Палић“
    Канал Палић-Лудаш - у границама ПП „Палић“
    „Бунарић“
    Мрестилиште (“цатч анд релеасе”)

Границе рибарског подручја „Лудаш“:

    Језеро Лудаш
    Канал Палић-Лудаш - у границама у грницама СРП „Лудашко језеро“
    Речица Киреш – узводно од улива у језеро до железничке пруге, од железничке пруге до државне границе
    Канал Киреш – низводно од језера Лудаш до тромеђе К.О. Палић, Бачки Виногради, Мартонош (до Буки моста)

Обележавање граница рибарских подручја ће се извршити најкасније до 15. новембра 2017. године.

У току је израда привремених програма управљања рибарским подручјима „Палић“ и „Лудаш“ за 2018. годину, који ће након израде бити објављени и на овом сајту.