04.06.2020. Четвртак
Актуелности
Вредност дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину

Дана 28. септембра 2017. године министар заштите животне средине је донео Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину ("Сл. гласник РС", број 89/2017).

Вредност  годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Палић" (у заштићеном подручју Парк приороде "Палић") износи 2.000,00 динара.
Вредност  годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Лудаш" (у заштићеном подручју Специјални резерват природе "Лудаш") износи 2.000,00 динара.

Вредност дневне дозволе за рекреативни риболов на свим рибарским подручјима износи 1.000,00 динара.

Вредност вишедневне дозволе за рекреативни риболов на свим рибарским подручјим износи 2.000,00 динара.

Овај правилник примењује се од 1. јануара 2018. године.