22.09.2020. Уторак
Огласи
Оглас за попуњавање слободног радног места

Радно место које се попуњава: Помоћник уређивача зелених површина - ситном механизацијом

Опис посла

- Ради све врсте послова на обради и одржавању парковских и обрадивих површина са свим  врстама ситне механизације.
- Ради на свим пословима одржавања хигијене и зеленила.
- Стара се о одржавању и исправности средстава којима је задужен.
- Обавља прање ситне механизације и прикључних машина са којима ради
- Одговара за групу са којом ради.
- Обавља и остале сродне послове из области својих компетенција.”