Park prirode „Palić”

Park prirode "Palić"

Park prirode „Palić” obuhvata plitko nizijsko jezero Palić i deo naselja Palić. Čine ga prirodne vrednosti (jezero Palić, Veliki park) i kulturne vrednosti (više objekata Banje Palić iz druge polovine 19. veka).

100_1.jpg

Lekovitost mulja alkalnog stepskog jezera je uticala na to da se početkom 19. veka sagradi Banja Palić. Veliki park, osnovan 1840. godine, predstavlja vredan objekat sa gledišta pejsažne arhitekture. Do danas je sačuvao izvorne elemente, delom neobarokni, a delom pejsažni stil, ali je istovremeno ostao važno stanište za šumske vrste životinja, među kojima su najbrojnije ptice i slepi miševi. Prirodna vegetacija (vlažne livade, slatine) je očuvana u fragmentima, samo u zoni Tapšinog kanala i ponegde uz obalu. Palićko jezero, njegova četiri sektora, su danas izmenjen ekosistem eutrofnog karaktera, kojim se upravlja u cilju usaglašavanja funkcije prijemnika prečišćenih voda i očuvanja tradicionalne turističke uloge.

Faunistički podaci ukazuju da mozaik antropogenih i izmenjenih prirodnih staništa Parka prirode služi kao poslednje pribežište ugroženim vrstama, čija su staništa uništena uređivanjem voda i širenjem šumskih i voćarskih monokultura na Subotičko–Horgoškoj peščari. Jezero se nalazi na istočnom migratornom putu ptica selica pa je do sada zabeleženo više od 200 vrsta ptica među kojima je i 176 strogo zaštićenih vrsta. Najvrednija staništa su tzv. „Ptičija ostrva“ u 2. sektoru gde je jedino gnezdilište crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) u Srbiji. Ostaci vlažnih staništa uz obalu i samo jezero omogućuju opstanak zaštićenim vrstama vodozemaca i ptica vodenih staništa kao što je vodomar (Alcedo atthis). Ekološki kompleks Palićkog i Ludaškog jezera ima i ključnu ulogu u opstanku vidre u slivu Kireša.

Turistički kompleks obuhvata severnu i severo-istočnu obalu i deo je zaštićene kulturno-istorijske celine sa brojnim primerima arhitekture secesije. Zoo vrt sa preko 50 vrsta životinja, uređen je kao arboretum sa više od 270 vrsta drveća i grmlja, na površini od 10 ha. U njemu od 2005. godine radi Prihvatilište za divlje životinje po međunarodno prihvaćenim standardima.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.