O NAMA

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ obavlja delatnosti koje imaju za cilj da čuvaju i sačuvaju vrednosti prirode i obezbede potrebne uslove za zaštitu i unapređenje čovekove sredine i da spreči uzroke i otklanja štetne posledice, koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti čovekove sredine.
Upravljamo zaštićenim područjima, sprovodimo režime zaštite i upravljamo prirodnim i stvorenim vrednostima u:

 • Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero
 •  Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“
 • Predelu izuzetnih odlika „Subotička peščara“
 • Parku prirode „Palić“
 • Spomeniku prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“
 • Ribarskim područjima “Palić“ i „Ludaš“.

Javno preduzeće pruža usluge posetiocima i zainteresovanim licima u vidu:

 • Obilaska zaštićenih područja u prisustvu vodiča (predstavnika stručne i/ili čuvarske službe);
 • Poseta Vizitorskom centru „Ludaš“ i prezentacija zaštićenih područja u centru za posetioce;
 • Ture posmatranja divljih životinja;
 • Prodaja ribolovnih dozvola;
 • Izdavanje saglasnosti, mišljenja i drugih akata po zahtevima fizičkih i pravnih lica iz nadležnosti Preduzeća (Zakon o zaštiti prirode);
 • Kadrovska i tehnička podrška istraživačima u zaštićenom području;
 • Edukacije i savetodavna mišljenja lokalnom stanovništvu – odgovori na upite korisnika prostora – kadrovska i tehnička pomoć;
 • Organizacija i realizacija ekoloških kampova na Ludaškom jezeru.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.