Ribarska područja -> Ribarsko područje "Palić" -> Podaci o ribarskom području


28.11.2019.

Ribarsko područje „Palić“ nalazi se na teritoriji opštine Subotica u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“. Ukupna površina Parka prirode „Palić” iznosi 712,36 ha, a zaštitna zona Parka prirode „Palić” obuhvata površinu od 1698,13 ha.

Na području Parka Prirode „Palić” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena. Režim zaštite I stepena, ukupne površine 5 ha, odnosno 0,7 % područja, obuhvata “Ptičja ostrva” - veštačka ostrva od nagomilanog mulja duž sredine drugog sektora jezera Palić. Režim zaštite II stepena, ukupne površine 216,24 ha, odnosno 30,4 % područja, obuhvata sledeće lokalitete: Drugi i Treći sektor jezera Palić, Malo pojilo, slatinu uz zapadnu obalu Četvrtog sektora,zabarenu depresiju kod kanala Tapše, Veliki park – jugozapad, Veliki park – severozapad i Krvavo jezero. Režim zaštite III stepena, površine 491,12 ha, odnosno 68,9 % područja, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena.

Ribolovne vode ribarskog područja „Palić”:

  • II sektor jezera Palić (II stepen zaštite)
  • III i IV sektor jezera Palić (III stepen zaštite)
  • Krvavo jezero (Omladinsko jezero) (II stepen zaštite)
  • Kanal Tisa-Palić - u granicama PP „Palić“ (III stepen zaštite)
  • Kanal Palić-Ludaš - u granicama PP „Palić“ (II stepen zaštite)
  • „Bunarić“ (III stepen zaštite)
  • Mrestilište (“catch and release”) (III stepen zaštite)

Ribarsko područje „Palić“ koristi se za rekreativni i sportski ribolov.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.