Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero”

Ramsarska konvencija

Konvencija vlažnim područjima je međunarodni sporazum koji obezbeđuje okvir za nacionalne aktivnosti i međunarodnu saradnju u zaštiti i održivom korišćenju vlažnih područja i njihovih resursa.

91_1.jpg

Potpisana je u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine i stupila na snagu 1975. godine. To je jedini svetski sporazum koji se bavi određenim ekosistemom. Članice/potpisnice ove konvencije su iz svih geografskih regiona naše planete.

Ramsarska konvencija pod vlažnim područjem podrazumeva vrlo široko definisan pojam: močvare, bare, jezera, reke, vlažne livade i tresetišta, delte i plavna područja, morske obale i područja, mangrove i koralne grebene kao i ljudskim radom stvorene ribnjake, akumulacije i solane.

Ciljevi Ramsarske konvencije

Gde god je moguće, vlažna područja treba da budu obnovljena i rehabilitovana.

Vlažna područja treba da budu zaštićena tako da se obezbedi njihovo mudro korišćenje.

Značaj vlažnih područja

Vlažna područja pružaju osnovne ekološke usluge i regulatori su vodnih režima i izvor su biodiverziteta. Ona su značajan resurs sa ekonomskim, naučnim, kulturnim i rekreacionim vrednostima.

Vlažna područja igraju značajnu ulogu u prilagođavanju i ublažavanju klimatskih promena.

Trend smanjivanja i gubitak vlažnih područja uzrokuje ozbiljne, često nenadoknadive, štete životne sredine u obezbeđivanju ekoloških usluga ovih ekosistema.

Šta je mudro korišćenje

U središtu ramsarske filozofije je koncept mudrog korišćenja koji se u Konvenciji definiše kao „održavanje ekološkog karaktera vlažnih područja primenjivanjem ekosistemskog pristupa u kontekstu održivog razvoja“. To znači da se upravljanje vodama i staništima oslanja na ekološke parametre i da se podržavaju tradicionalni vidovi korišćenja sa ciljem stimulisanja razvoja lokalnog stanovništva.

Ludaško jezero je postalo Ramsarski lokalitet još 1977. godine, među prvima u nekadašnjoj Jugoslaviji, zajedno sa Skadarskim jezerom i Obedskom barom.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.