Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”

„Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”

Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ stavljen je pod zaštitu kao zaštićeno područje od lokalnog značaja – III kategorije.

101_1.jpg

Spomenik prirode čine 31 stablo hrasta lužnjaka u ulicama Bele Bartoka, Petefi Šandora i na Trgu Lasla Mađara na Paliću. Stabla zahvataju površinu od 2,25 ha i ona je u javnoj-državnoj svojini,

Stabla hrasta lužnjaka na Paliću koja se stavljaju pod zaštitu kao spomenik prirode zasađena su pre više od jednog veka. Drvoredi se nalaze u granici zaštićenog istorijskog jezgra Palića. Linijski raspored stabala ukazuje da su stabla sađena, a verovatno samim tim i za tu svrhu odnegovana u rasadničkoj proizvodnji. Stabla na trgu su slobodno raspoređena u prostoru. Odabir vrste u datim prirodnim uslovima, linijski raspored stabala u drvoredima kao i sadnja, ili zadržavanje soliternih primeraka na travnoj površini trga, su dokaz planske sadnje u cilju uređenja naselja. Ipak, zbog uskih profila ulica, nakon jednog veka očigledno je da su stabla prerasla položaj.

     SP „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ takođe predstavljaju i kulturno  istorijsko nasleđe, s obzirom na uticaj čoveka od momenta proizvodnje sadnica u hortikulturi, primene i negovanja tokom perioda dužeg od sto godina.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.