99

Ključne reči:
Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika

Zbir dve strancie trougla je 15 jedinica, a visine koje njima odgovaraju su 4  i 6 jedinica. Izračunati površinu trougla.

Naslovna Algebra Geometrija Matematička analiza Verovatnoća i statistika