Zadaci -> Algebra -> Korenovanje -> Racionalicacija

Uprostite sledeći izraz:

912

Izvršite racionalizaciju sledećeg izraza:

623